ความต่างของผลไม้เมืองหนาวและเมืองร้อน

ความแตกต่างของผลไม้เมืองหนาวและเมืองร้อนจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบสตรอเบอรี่กับเงาะ

      เงาะเป็นผลไม้เมืองร้อนเป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตได้ดี ในบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างสูง เงาะในประเทศไทย จึงนิยมปลูกในบริเวณภาค ตะวันออกและภาคใต้ อาทิ พันธุ์สีทอง พันธุ์น้ำตาลกรวด พันธุ์สีชมพู พันธุ์โรงเรียน และพันธุ์เจ๊ะมง เป็นต้น

       ดั้งนั้นการที่จะปลูกสตรอเบอรี่ในเมืองร้อนนั้นอาจจะทำให้ต้นสตรอเบอรี่ตายได้เพราะไม่ชินกับสภาพแว้ดล้อมของเมืองร้อนและสภาพดินก็ไม่เหมือนเมืองหนาว จึงไม่สามารถปลูกในเมืองร้อนได้ แต่ไม่แน่ในอนาคตอาจมีคนคิดค้นสตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถปลูกในเมืองร้อนได้  ส่วนเงาะก็เป็นพืชเมืองร้อนก็ไม่สามารถปลูกในเมืองหนาวได้เพราะสภาพ       แว้ดล้อมที่แตกต่างจึงไม่สามารถปลูกในเมืองหนาว ถึงจะปลูกได้ผลผลิตก็อาจจะออกมาได้ไม่ดีนัก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s